تبلیغات در پاکستان :
کلاس کجا ثبت نام کنم ؟
منفجران فجیر
کجا ؟ منفجران فجیر
چی ؟ منفجران فجیر
تلفن : انفجار ، ۲تا بمب !

 


باران که میبارد…
همه یاد عشقشون میفتن
ما یاد ماشینی که بردیم صب کارواش :| …!یه دوس دختر نداریمو مرگ :|


یه دوس پسر نداریمو کوفت :|


اونایی که یه دوس دختر هم ندارن با اونایی که یه دوس پسر هم ندارن دوس بشن دیگه